Main menu button

Debt Advisory

Vi har mange års erfaring og ekspertise i at strukturere gældstransaktioner og sikre finansiering med både seniorgæld og subordineret gæld.

 

Hvad er gældsrådgivning?

Banker er traditionelt set långivere til virksomheder. Men fordi banker yder kapital såvel som rådgivning, kan det være vanskeligt for banker at yde uvildig rådgivning om finansiering.

Det er her Carlsquare kommer ind i billedet. Vi etablerer den optimale gældsstruktur gennem en struktureret proces med flere potentielle långivere. Gennem mange års erfaring med førende banker og ydere af alternativ finansiering (gældsfonde), arbejder vi med virksomheders ledelse for at opnå de bedste finasieringsvilkår der er skræddersyet til virksomhedens behov.

Hvordan vi skaber værdi

Vi håndterer hele processen ved at henvende os til flere banker og finansieringspartnere med afsæt i vores betydelige erfaringsgrundlag. Vi gennemfører en konkurrencepræget proces og forhandler på vegne af vores klienter for at opnå den fornødne finansiering fra den mest passende kilde, og på de bedst mulige vilkår.

Hvordan vi kan rådgive dig

Vi har med succes rådgivet i forbindelse med flere gældstransaktioner, herunder i forbindelse med refinansiering, rekapitalisering og køberfinansiering. Kombineret med vores mangeårige erfaring som corporate finance og M&A-rådgiver, kan vi rådgive om den optimale kapitalstruktur:

  • Arbejde med ledelse og ejere om at definere den mest optimale kapitalstruktur
  • Gennemføre en konkurrencepræget proces med flere låneydere
  • Mangeårig erfaring med traditionelle og alternative finansieringskilder
  • Langvarige relationer med flere nordiske banker
  • Uafhængig rådgivning med fokus på vores klienters behov

Gør brug af vores unikke services og mange års erfaring med gældsstrukturering og finansieringsstrategier til både seniorgæld og subordinerede gæld.