Main menu button

Skuldrådgivning

Carlsquare har en dokumenterad kompetens och lång erfarenhet att strukturera lånefinansieringar innefattande att förse parterna med adekvat såväl seniora som juniora lån.

 

Vi kan erbjuda rådgivning kring alla tänkbara finansieringsutmaningar och har framgångsrikt slutfört rådgivning gällande lånefinansieringar exempelvis gällande refinansierings- och förvärvsfinansieringar (Leveraged Buyouts). Vi erbjuder en integrerad skuldrådgivning som ökar sannolikheten för en framgång förvärvstransaktion.

Hur vi skapar värde

  • Carlsquare tar ett helhetsansvar för processen genom att tillhandahålla analys, materialproduktion samt kontakt/förhandling/koordinering med potentiella långivare
  • Carlsquare erbjuder spetskompetens inom flertalet av lånefinansieringens områden
  • Carlsquare bidrar med nytänkande, kreativitet och kunskap om alternativa finansieringsprodukter/källor
  • Carlsquare arbetar kontinuerligt inom lånemarknaden och är därmed alltid à jour med utvecklingen
  • Carlsquare har goda kontaktytor bland flertalet av de nordiska bankerna och har starka och långvariga relationer med flera andra typer av kreditgivare/investerare (junior skuld, mezzanine etc.)
  • Carlsquare erbjuder oberoende rådgivning med klientens bästa i fokus