Main menu button

Equity Research

Aktieanalys

Med start 2013 byggde Carlsquare i ett samarbete med Aktiespararna upp Analysguiden.se. Carlsquare har således lång erfarenhet av att jobba med aktieanalys anpassad för privata investerare. Sedan början av 2020 har vi som enskilt analyshus vidareutvecklat våra analyser med ett ökat fokus på institutionella och internationella investerare, samtidigt som relevansen för privata investerare är bibehållen.

Vi bevakar eller har bevakat bolag inom ett flertal sektorer, bland annat:

 • Sjukvård- och hälsa
 • Informationsteknik och mjukvara
 • Internet of Things (IOT)
 • Industri & Verkstad
 • Konsumentbolag.
 • Företagstjänster
 • Fastigheter
 • Finans
 • Råvaror

Se bolag under bevakning här.

Unik kompetens genom sammansatta team

Carlsquare Equity Research arbetar i team, vanligtvis bestående av två aktieanalytiker tillsammans med en branschexpert, med praktisk erfarenhet från den specifika sektorn. Därför har team en djupgående- och unik förståelse för den specifika sektorn och kan beskriva samt hjälpa investerare att förstå bolaget och aktiens verkliga värde.

Under 2020 initierade Carlsquare en ny, vidareutvecklad och unik Equity Research-tjänst. Genom att följa effekterna av vår tjänst kan vi se imponerande resultat som bland annat inkluderar ett ökat intresse och likviditet i aktien.

”De siffror vi ser på marknadseffekterna av våra publiceringar talar för sig själv. Vi kan tillföra värde till bolagen såväl som investerarna. Det är ett resultat av lång erfarenhet, integritet och välkomponerade team som ligger bakom de positiva effekterna”, säger Markus Augustsson, chef för aktieanalys vid Carlsquare Stockholm.

Carlsquares övergripande mål är alltid att tillföra värde till samtliga intressenter. Analyserna är sammansatta för att tillgodose alla investerares intressen, oberoende av tidigare erfarenhet eller kunskap. Även om analyserna har utvecklats i större utsträckning för att tillgodose behoven hos professionella investerare förlorar vi aldrig fokus på de viktigaste målen:

 • Skaffa och behålla investerarkunskap och intresse.
 • Öka aktieägarbasen och förbättra aktiens likviditet.
 • Underlätta tillgången till tillväxtkapital för bolagen.

Oberoende värderingsutlåtanden

Vi levererar tredje partsbedömningar i form av Värderingsutlåtanden (s.k.Fairness Opinions). Exempelvis har Carlsquare levererat sådana värderingsutlåtanden i samband med avknoppning av företagsverksamheter, inför belåning eller inför personaloptionsprogram med mera.

Läs mer om värderingsutlåtanden här.

Nyhetsbrev

Vår aktieanalysavdelning ger ut ett populärt nyhetsbrev som publiceras på såväl daglig som veckovis basis. Nyhetsbrevet täcker både makro- och branschtrender, en översikt över världens börser liksom andra tillgångsklasser.

Läs mer här.

Markus Augustsson
Markus Augustsson LinkedIn
Head of Equity Research
Bertil Nilsson
Bertil Nilsson LinkedIn
Senior Equity Analyst