Main menu button

Analysis, Gapwaves: Stort intresse kräver satsning

6 Sep 2017

Gapwaves har fått fler förfrågningar kring Gap-tekniken, både inom telekom och bilradar. Initialt leder det till ökade kostnader men vi ser också bättre tillväxtutsikter. Vi höjer riktkursen till 16 kronor (15).

Läs hela analysen här.

Analysis, Gapwaves: Stort intresse kräver satsning