Main menu button

Analysis GHP Specialty Care: Ubiquitous growth

31 Oct 2019

GHP redovisar en organisk tillväxt på 20 procent i kv3 och vänder till vinst i en säsongsmässigt svag period. Den nya affären i Kuwait har fått en bra start. Vi justerar upp våra prognoser och det motiverade värdet dras upp med 16 procent.  

GHP reported 20 percent organic growth and turned profitable in a seasonally weak quarter. The new contract in Kuwait is off to a good start. We raise our forecasts resulting in an 16 percent increase in fair value.

Read the full report (Swedish) here.

Analysis GHP Specialty Care: Ubiquitous growth