Main menu button
 

Corporate Finance

Vi rådgiver iværksættere, ledelsesteams og virksomhedsejere i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A), kapitalfremskaffelse og gældsfinansiering.

 

Vores team af erfarne rådgivere, guider dig gennem den tidskrævende og ofte komplekse proces det kan være at sælge, købe eller fusionere selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og aktiver. Vi har erfaring fra med end 500 corporate finance transaktioner for iværksættere, store virksomheder, investorer og kapitalfonde. Vores analytiske tilgang, erfaring og store netværk er fokuseret på M&A-rådgivning, corporate finance, vækstfinansiering, investeringer, gældsfinansiering og gældsrådgivning.

Proces ved salg af en virksomhed

Processen kan opdeles i fem faser. Under procesforberedelsen tager vi os af den finansielle planlægning og værdiansættelse af din virksomhed. I den anden fase forberedes et investment memorandum. Dette inkluderer udarbejdelse af en række dokumenter, herunder blandt andet et procesbrev, teaser og en fortrolighedsaftale (NDA). I tredje fase fokuserer vi på kontakt til investorer. Dette giver din virksomhed adgang til investor- og købernetværk i den respektive sektor. Der forberedes en long list med et udvalg af potentielle købere og på fortrolig basis tages der kontakt til udvalgte investorer. I den fjerde fase finder due diligence sted. Denne fase inkluderer håndtering af juridisk, kommerciel, HR, finansiel og skatteretlig due diligence. I den sidste og femte fase foregår endelige forhandlinger om værdiansættelse, transaktionsstruktur og kontraktudformning med det mål, at opnå de bedst mulige vilkår i den endelige aftale.

Faser i transaktionsprocessen:

 • Effektiv procesforberedelse og procesgennemførelse
 • Strategisk evaluering af alternativer
 • Koordinering af hele salgsprocessen / købsprocessen
 • Finansiel planlægning og værdiansættelse af virksomheden
 • Forberedelse af alle dokumenter inkl. procesbrev, teaser, investment memorandum (IM), fortrolighedsaftale (NDA)
 • Identifikation af potentielle købere og investorer
 • Bred investortilgang i kraft af international positionering
 • Adgang til investor- og købernetværk i den respektive sektor
 • Longlist og udvælgelse af potentielle købere
 • Håndtering af juridisk, kommerciel, HR, finansiel og skatteretlig due diligence
 • Sælgeroptimeret auktionsproces
 • Håndtering af forhandling og signing
 • Forhandling med respektive parter om værdiansættelse, transaktionsstruktur og kontraktudformning.