Main menu button

Vækstkapital

Vores team har en solid track record med at skaffe kapital til virksomheder, der ønsker at udvide deres forretning eller finansiere strukturelle investeringer for at øge værdien for aktionærerne.

 

Hvad er vækstkapital?

Vækstkapital er kapital der gør det muligt for selskaber at accelerere væksten. For startups er vækstkapital skridtet efter seed kapital. Vækstkapital tilføres virksomheder, så de er i stand til at ekspandere eller restrukturere deres forretningsaktiviteter, eller bliver i stand til at gå ind i nye markeder. Med andre ord anvendes kapitalen til at muliggøre accelereret vækst.

Anvendelse af vækstkapital

Vækstkapital anvendes af selskaber til at finansiere ekspansion af forretningsaktiviteter, komme ind på nye markeder, og til at øge omsætning og profitabilitet gennem akkvisitioner. Vækstkapital kan være attraktivt for investorer på grund af det høje vækstpotentiale og den moderate risiko.

Transaktioner med vækstkapital er ofte minoritetsinvesteringer, og involverer typisk præferenceaktier. Investorer i vækstkapital er tilbøjelige til at foretrække at investere i virksomheder med lav eller ingen gæld. Deraf den lave risiko.

De typiske investorer i vækstkapital er kapitalfonde, later-stage venturekapitalfonde og andre investeringsfonde (mutual funds eller hedgefonde).

Hvordan vi tilfører værdi

Vi tilfører værdi ved kun at engagere os i opgaver, som vi selv vurderer som attraktive set fra et investorperspektiv. Dette er med til at øge sandsynligheden for en succesfuld transaktion. Det kan være gennem finansiering fra professionelle investorer, corporate venturekapital eller finansiering fra kapitalmarkederne.

Proces for fremskaffelse af vækstkapital:

  • Identificere og udvælge potentielle investorer fra vores brede netværk og analysere deres respektive motiver for at investere i selskabet
  • Forventningsafstemning ved tidligt at vurdere virksomhedens værdi i en kapitalfremskaffelsesproces
  • Udarbejde en gennemarbejdet og attraktiv equity story for selskabet, markedet herunder beskrivelse af historisk og forventet finansiel performance
  • Rådgive i forbindelse med finansiel og kommerciel vendor due diligence
  • Præsentere investeringscasen til potentielle investorer
  • Koordinering af management præsentationer og processen for due diligence
  • Øge sandsynligheden for en succesfuld transaktion ved grundig forberedelse, rettidig handling og engagement af de nødvendige seniorressourcer