Main menu button

Analys, Cherry: Tillväxt och konsolidering

27 Feb 2017

Tillväxtsiffrorna fortsatte att vara mycket höga för Nätspel, Game Lounge och Yggdrasil i kv4 2016. Vi höjer våra resultatprognoser för 2017, men efter en kraftig kursuppgång sänker vi vårt råd till Öka (Köp).

Läs hela analysen här.

Analys, Cherry: Tillväxt och konsolidering