Main menu button

Analys, Hedera: Får vården att fungera bättre

15 Feb 2017

Hedera är ett bemanningsbolag nischade mot läkare. Historiskt har marknaden haft en god tillväxt, vilket ger bra förutsättningar för att nå ambitiösa mål. Bolaget handlas till relativt låga multiplar vilket motiverar ett Öka.

Hedera Group är verksamma inom bemanning och rekrytering med fokus på läkare, främst inom primärvården. Bolagets vd Bertil Haglund, som också är största ägare, har en lång erfarenhet från bemanningsbranschen och var en av grundarna till nuvarande NGS Group.

I genomsnitt har marknaden växt med 14 procent per år, mätt mellan åren 2012 och 2016. Gapet mellan utbud och efterfrågan på läkare och sjuksköterskor är fortfarande stort. Konkurrensen är omfattande och utgörs främst av större aktörer med ett bredare verksamhetsfokus.

Branschen har relativt pressade rörelsemarginaler. Dock arbetar bolaget under avtal med landstingen som har löptider på upp till fyra år.  Under tredje kvartalet 2016 hade Hedera en rörelsemarginal om 3,7 procent. Branschkollegan Dedicare låg som en jämförelse strax under sju procent. Med detta sagt finns det alltså utrymme för höjda marginaler i Hederas fall.

Bolaget har ambitiösa tillväxtmål om 20 procent per år med rörelsemarginaler på åtta procent. Strategin för att nå de utsatta målen bygger delvis på organisk tillväxt samt effektivisering av den befintliga verksamheten. Samtidigt är förvärv av andra nischade bolag inom bemanningssektorn en ytterligare del av strategin.

Satt i relation till jämförbara bolag handlas Hedera till en rabatt. För att uppskatta ett motiverat värde på Hederas aktie har vi använt en DCF-värdering i kombination med nyckeltal för jämförbara bolag. Genom denna metod beräknar vi det motiverade pris per Hedera-aktie till 22,7 kronor.

Klicka här för att läsa hela analysen.

Analys, Hedera: Får vården att fungera bättre