Main menu button

Analys, Lammhults: God orderstock kan ge starkt år

9 Feb 2017

En bra avslutning på 2016 kombinerat med en god orderingång lovar gott inför 2017. Positiva effekter från förvärvade bolag bör lyfta vinsten ytterligare. Vi höjer vår riktkurs till 74 kr (65 kr) men rådet Behåll kvarstår.

Läs hela analysen här.

Analys, Lammhults: God orderstock kan ge starkt år