Main menu button

30 aug 2021

2021-08-30

Fed-chefen Jerome Powells tal i Jackson Hole blev en antiklimax eftersom han höll sig strikt till redan väl inövade formuleringar och därmed avstod från att lämna några nyheter. Tapering (åtstramning) nämndes knappt i talet. Mer om detta i morgondagens veckobrev.

Nu är det upp, upp, upp som gäller! Grafen ovan visar att S&P 500-index åter tog ut en all-time-high i fredags. Notera dock att indexet befinner sig i toppen av den svagt avsmalnande trendkanalen.

Ovan är inverterade S&P 500, vilket visar att den skapar en fallande kanal, med stor energi vid ett eventuellt utbrott.

Intresset för tech-aktier har, som vi skrivit tidigare, återvänt. Google går fortsatt starkt och nu blir det extra intressant när aktien lägger in en överväxel och bryter upp över kanalen. Är det en melt-up på g? Håller björnarna på att helt kasta in handduken?

HYG som visar marknaden för högriskobligationer för företag (junk bonds) steg kraftigt i fredags när räntorna föll och aktiemarknaden steg.

Det finns flera sätt att visa att uppgången är koncentrerad till ett mindre antal bolag, vilket är ett varningstecken. Ovan visar att det är en fallande trend för antalet bolag som når all-time-high samtidigt som S&P 500 når all-time-high!

Fallande USD i fredags ger åter energi till råvaror. Koppar försöker återigen bryta upp.

Olja (amerikansk WTI i grafen) fortsätter sin rekyl efter den paraboliska kollapsen. Oljepriset får även stöd från orkansäsongen i USA där blickarna just nu ligger på Ida som lär följas av fler oväder kommande månader.

I veckan kommer en bredsida med makrostatistik där fokus framför allt ligger på jobbsiffran i USA för augusti som släpps på fredag 3 september. Det är den siffran som Fed just nu fokuserar på vad gäller de ekonomiska stöden. Så länge som arbetslösheten är fortsatt hög, så länge kommer Fed att fortsätta med stöd. Det är inte lika säkert att stöden kommer att dras tillbaka även om siffrorna blir starka, vilket skapar en för börsen positiv asymmetri att handla på.

Håll koll på graferna!


Makroagenda
Spanien: KPI (prel) augusti kl 9.00
MI: Löner juni kl 9.30
SCB: Arbetskostnadsindex juni kl 9.30
EMU: Barometerindikator augusti kl 11.00
AF: Veckostatistik kl 12.00
Tyskland: KPI (prel) augusti kl 14.00
USA: Kontrakterade husköp juli kl 16.00
USA: Dallas Fed index augusti kl 16.30

Företagshändelser
Bolagsrapporter: Svolder (substans-värde).
Övriga Norden: Adevinta.
Beklädnad: Veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft


DISCLAIMER
Informationen på denna webbsajt baserar på vad utgivaren Carlsquare AB och CMC Markets bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera dess innehåll. Ingenting som skrivs på denna sajt eller nyhetsbrev ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks på dessa sidor är inte heller avsedda för någon enskild individ eller ska uppfattas som avsedd för någon enskild individ. Carlsquares AB ska inte göras ansvarig för några som helst förluster som orsakats av beslut fattade på grundval av information i detta brev eller på denna sajt. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Förändringar i utländska valuta kan påverka värdet, priset eller avkastningen på en investering som skett i utlandet eller i en utländsk valuta. Informationen på denna sajt eller kopior av innehållet får inte distribueras i USA eller Kanada eller till mottagare som är medborgare i USA eller Kanada vilka bryter mot restriktioner i amerikansk eller kanadensisk lag. Distribution av innehållet på dessa sidor till USA eller Kanada kan bryta mot dessa lagar.