Main menu button

Arctic Minerals AB

Arctic Minerals är ett prospekteringsbolag som är verksamt i Finland. Bolaget har ett joint venture med Rio Tinto i norra delarna av landet. Bolaget innehar även rättigheterna till ett prospekteringsojbekt i Norge. Bolagets affärsmodel är att sälja fyndigheter efter upptäckt.

Homepage: www.arcticminerals.se
Initial Coverage: 10 March 2021
Industry: Basic Materials
Exchange: NASDAQ First North
Ticker: ARCT:SS
Bertil Nilsson
Bertil Nilsson LinkedIn
Senior Equity Analyst

Historical figures

Revenue (MSEK)

2020 0.1

Other Researches