Main menu button

Boozt AB

Boozt (bolaget) är ett teknikdrivet, ledande e-handelsföretag i Norden som agerar återförsäljare av varor och produkter inom mode, skönhet och sport. I oktober 2020 adderades även heminredning som en varukategori. E-handeln bedrivs genom onlinebutikerna Boozt.com och Booztlet.com. De två segmenten kompletterar varande väl och breddar kundgruppen. Det helautomatiserade hanterings- och lagercentret möjliggör för bolaget att ha en bra nivå på hanteringskostnader i förhållande till försäljningsintäkter. Detta är också en förutsättning för att kunna fortsätta växa till förbättrad lönsamhet. Med en bra geografisk placering av hanterings- och lagercentret skapas också konkurrensfördelar på huvudmarknaden i Norden.

Homepage: www.booztgroup.com
Initial Coverage: January 26, 2021 (SE)
Industry: E-commerce
Exchange: Nasdaq Stockholm Mid Cap
Ticker: BOOZT:SS
Markus Augustsson
Markus Augustsson LinkedIn
Head of Equity Research

Historical figures

Revenue (MSEK)

2019 3425
2018 2784
2017 2016

Other Researches