Main menu button

FRISQ Holding AB

Det svenska e-hälsobolaget FRISQ grundades 2009 och har sedan dess utvecklat den patientfokuse-rade och digitala vårdplanslösningen, FRISQ Care. Mjukvaran kan bidra till att förbättra vården genom att minska den administrativa bördan för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt göra patienten mer delaktig i sin egen vård. Detta kan göras utan förändring i nuvarande processer, vilket gör produkten relativt enkel att implementera och använda. Med unik funktionalitet kan vårdteam och patient interagera vilket engagerar patienten i sin egen behandling –i linje med patientkontrak-tet. Mjukvaran är flexibel och kan bland annat anpassas till olika diagnoser, lokala procedurer samt journalsystem. FRISQ har flertalet avtal, samarbeten och pilotprojekt med både offentliga och privata vårdgivare. Utmaningen är nu att över tid etablera sig som en ledande aktör på marknaden.

Hemsida: www.frisqholding.se
Grundanalys: 27 september 2021
Industri: E-hälsa
Lista: Nasdaq First North
Ticker: FRISQ:SS
Markus Augustsson
Markus Augustsson LinkedIn
Head of Equity Research

Omsättning, MSEK

2020 1
2019 2
2018 5

Other Researches