Main menu button

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

SBB i Norden (Samhällsbyggnadsbolaget) grundades av VD och huvudägare Ilija Batljan år 2016. På fem år har bolaget expanderat till ett fastighetsbestånd på 158 miljarder kronor per 30 juni 2022. Bolaget inriktar sig på investeringar i samhällsfastigheter samt bostäder i Sverige och övriga Norden.

Hemsida: www.sbbnorden.se
Grundanalys: 1 juli 2020
Bransch: Fastigheter
Lista: Nasdaq Stockholm Large Cap
Ticker: SBBB:SS
Bertil Nilsson
Bertil Nilsson LinkedIn
Senior Equity Analyst

Historical figures

Revenue (MSEK)

2021 5930
2020 5121
2019 1996

Other Researches