Main menu button

Zinzino AB

Zinzino har sedan grundandet 2007 växt till en global aktör inom försäljning och produktion av hälsokost och är aktivt på över 100 marknader. Zinzino säljer i huvudsak över abonnemang med tillhörande självtest. Med anonymiserade data från 100-tusentals tester finns belägg för produkternas effekt som tillsammans med bolagets metod för distribution, direktförsäljning, varit avgörande för den starka historiska utvecklingen: Under Covid-tyngda 2021 redovisades intäkter på 1 371 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 20,4 procent. Under de fyra senaste åren har intäkterna ökad med i genomsnitt 26,2 procent per år. Parallellt har rörelsemarginalen ökat från 1,2 procent 2018 till 8,5 procent 2021. Vinst per aktie ökat med nästan faktor 18.

Homepage: www.zinzino.com
Initial coverage: April 11, 2022
Industry: Food supplements
Exchange: Nasdaq First North
Ticker: ZZB:SS
Markus Augustsson
Markus Augustsson LinkedIn
Head of Equity Research

Historical figures

Revenue (SEKm)

2021 1371
2020 1139
2019 771

Other Researches