Main menu button
Compliance

Compliance

Carlsquare avser att hålla en hög nivå rörande compliance samt regelefterlevnad och arbetar därför i bästa mån efter Finansinspektionens regler. I augusti 2015 beslöt Carlsquare att lämna tillbaka värdepapperstillståndet och har istället anlitat Wesslau Söderqvist Advokatbyrå som kontrollfunktion och legal rådgivare.