Main menu button
 

Corporate Finance

Vi agerar rådgivare åt entreprenörer, ledningsgrupper och investerare i samband med förvärv och fusioner på både sälj- och köpsida (M&A), kapitalanskaffningar (Growth Equity).

 

Vårt team med erfarna transaktionsrådgivare vägleder Er genom den tidskrävande och oftast komplicerade köp- och säljprocessen avseende företagskoncerner, dotterbolag, affärsenheter och tillgångar (inkråm). Vi har slutfört hundratals transaktioner för entreprenörer, multinationella bolag, investerare samt riskkapitalfonders räkning vilket innebär att vi kan försäkra våra klienter om att få professionell rådgivning genom hela processen.

Här hittar ni exempel på transaktioner som vi genomfört senaste åren inom en rad sektorer där vi har stor sektorkunskap och erfarenhet. Genomförda transaktioner