Main menu button
 

Globalscope

Vi är medlemmar i Globalscope, ett internationellt nätverk för corporate finance och affärsrådgivare som opererar globalt för att stödja sina kunder i inhemska och internationella transaktioner.

 

Nätverket grundades 1987 då en mindre grupp entreprenörsinriktade corporate finance- och affärsrådgivare slöt sig samman för att stödja sina kunder i samband med gränsöverskridande transaktioner. Vi har idag 55 medlemmar på varje kontinent i 46 länder från Kalifornien till Beijing.

Vi arbetar tillsammans med erfarna företagsledare i privata och offentligt ägda bolag liksom med riskkapitalfirmor. Vårt fokus finns inom fusioner & förvärv där vi hanterar alltifrån att implementera intäktstillväxt till omorganisation och genomförande av strategier vare sig det handlar om förvärv, avyttringar, försäljning via auktionsförfarande, omstrukturering, fusioner, kapitalanskaffning eller internationella samriskbolag.

Genom Globalscope har vi en internationell närvaro på samtliga kontinenter och en påtaglig internationell industriell expertis, vilket ger oss förmåga att ge råd och bistå våra kunder över hela världen. Globalscope har varit rådgivare i fler än 600 transaktioner på samtliga kontinenter i världen.