Main menu button
M&A Advisory

M&A-rådgivning

Det finns många anledningar till att förvärva, fusionera eller avyttra en verksamhet. Successionsfrågor, behov av en mer spridd ägarstruktur, realisering av kostnadssynergier och ökade möjligheter till korsförsäljning är några exempel. Carlsquare särskiljer sig från andra rådgivare genom att agera som en långsiktig finansiell och strategisk partner till våra kunder. Vi är stolta över vårt öppna och entreprenöriella förhållningssätt och att vi stödjer våra kunder genom hela processen.

Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner