Main menu button
Sell-side Advisory

Säljsida – Företagsförsäljningar

Vårt M&A-team fokuserar på försäljning av nordiska bolag med primärt fokus på små- och medelstora transaktioner. Carlsquare har genomfört processen ett flertal gånger och upparbetat en stor erfarenhet och lärdom för att undvika de potentiella misstag som alltför ofta händer i en säljprocess. Vi vet även hur affärspotentialen ska förmedlas och presenteras, hur potentiella köparna ska väljas och bemötas, hur villkoren ska förhandlas och hur en transaktion avslutas.

Hur vi skapar värde

  • Lyfta fram och förmedla affärspotentialen till potentiella köpare
  • Tillsammans med skatteexperter ta fram en effektiv struktur för försäljningen
  • Identifiera potentiella köpare och analysera deras respektive motiv för att förvärva verksamheten
  • Sätta rätt förväntningar genom att tidigt bedöma förväntat pris och villkor i en försäljningsprocess
  • Genomföra kommersiell och finansiell due diligence
  • Ge rådgivning om strukturella och legala dokument (i samråd med en legal rådgivare) kring avsiktsförklaring (LOI), aktieöverlåtelseavtal (SPA) samt aktieägaravtal (SHA)
  • Koordinera due diligence-processen, datarummet samt Q&A-hantering
  • Producera ett professionellt, sammanhängande och tydligt presentationsmaterial om verksamheten, marknaden samt historisk och prognostiserat finansiellt utfall
  • Öka sannolikheten att slutföra affären genom rätt förberedelser, behålla fokus genom transaktionen och att dedikera seniora resurser i processen