Main menu button
Buy-side Advisory

Köpsida – Företagsförvärv

Att förstå kundens krav och önskemål är en grundförutsättning för en lyckad köp-process. På Carlsquare bistår vi våra klienter genom hela förvärvsprocessen. Typiskt inleds en process med att definiera den strategiska nyttan av att genomföra ett förvärv. En bred sökning av potentiella uppköpskandidater sammanställs och matchas mot ett antal förutbestämda kriterier. Kontakt tas med ett antal utvalda intressenter varefter ett fåtal kandidater välj ut för vidare förhandling och diskussion. Carlsquare assisterar i att definiera integrationsplaner, analysera potentiella synergier, ta fram finansiella värderingar och slutligen strukturera och förhandla kommersiella villkor. Carlsquare kan också vara behjälpliga med förvärvsfinansiering vid behov.

Hur vi skapar värde

  • Utveckla en strategi för förvärv
  • Identifiera, kvalificera och föra diskussion med potentiella målbolag
  • Uppskatta värdet av målbolaget samt av eventuella kostnads- och omsättningssynergier
  • Producera presentationsmaterial för berörda parter, inklusive ledning, styrelse, banker och externa investerare
  • Strukturera transaktionen och förhandla villkoren
  • Resa förvärvsfinansiering, både lån och eget kapital
  • Genomföra kommersiell och finansiell due diligence
  • Ge kommersiella råd avseende den legala dokumentationen (tillsammans med kundens legala rådgivare)
  • Koordinera och leda den övergripande processen