Main menu button
Mergers

Fusioner

Sammanslagningar av två företag är ofta resultatet när parterna saknar den finansiella styrkan att förvärva den andra parten eller när det finns en bra anledning till varför de båda parterna bör ha ägande i det gemensamma företaget (t.ex. när båda ägarna vill kapitalisera på det fusionerade bolagets värde eller skapa incitament för respektive ledningsgrupper).

En lyckad sammanslagning är alltid baserad på att värdet av det sammanslagna bolaget blir större än summan av de två enskilda företagen. En annan förutsättning är ömsesidigt förtroende och gemensamma visioner. När väl de grundläggande faktorerna är på plats måste en relativ värdering göras som parterna kan enas om.

Ofta skiljer sig synen på respektive bolags framtidsutsikter och värde. Detta är ofta anledningen till varför fusioner misslyckas. En god rådgivare presenterar företaget på ett objektivt sätt och kan underlätta förhandlingarna genom ett mer professionellt och mindre känslomässigt förhållande.

Carlsquare har relevant erfarenheten av att leda fusioner och vår pragmatiska inställning ökar chanserna att lyckas.

När vi kan bistå dig

  • När du överväger att fusionera din verksamhet med en annan verksamhet
  • När du behöver försvara och motivera din verksamhets värdering
  • När du behöver fastställa de fusionerade bolagens relativa värde
  • När du behöver extern finansiering för att överbrygga kostnaderna i samband med en fusion

Hur vi skapar värde

  • Analysera synergier och strategiska motiv
  • Ta fram relevant information för alla inblandade parter (ledning, styrelse, ägare, banker etc.) för att säkerställa att alla parter får relevant information och för att motivera de kommersiella villkoren
  • Förhandling och kommersiell rådgivning avseende legal dokumentation (överlåtelseavtal, aktieägaravtal, låneavtal etc.)
  • Utvärdera och föreslå alternativ till en fusion