Main menu button
Real Estate Financing

Fastighetsfinansiering

Jarl Securities erbjuder finansieringsrådgivning i fastighetsrelaterade transaktioner – både i samband med nyupplåning (t.ex. förvärv) och refinansieringar via såväl bank- som obligationsmarknaden. Finansiering via obligationsmarknaden är något som blivit allt mer vanligt förekommande i fastighetssektorn, även bland de något mindre bolagen.

Carlsquare har betydande erfarenhet från fastighetsrelaterade transaktioner, både från löpande analysarbete och från transaktionsdrivna affärer, och har goda kontaktytor bland flertalet av de nordiska bankerna liksom starka och långvariga relationer med flera andra typer av kreditgivare, investerare och ledande obligationshus.

Carlsquare agerar oberoende och våra incitament – att uppnå en så fördelaktig finansieringsstruktur som möjligt – är helt allierade med klientens.