Main menu button
Acquisition Financing

Förvärvsfinansieringar

En av de största utmaningarna i en förvärvssituation är att säkerställa en attraktiv finansiering. Carlsquare har omfattande erfarenhet som skuldrådgivare i samband med förvärv. Tidigare uppdrag inkluderar bland annat exklusiv finansiell rådgivare åt management i North Trade vid köpet av bolaget från Procuritas m. fl. I Carlsquare erbjudande ingår även en analys av klientens skuldkapacitet, något som med fördel kan göras i ett tidigt stadie för att bilda sig en uppfattning om bolagets förmåga att uppta lånefinansiering vid eventuella framtida förvärv.

Erbjudandet omfattar analys, utvärdering av potentiella finansieringskällor samt kontakt, koordinering och förhandling med potentiella långivare. I en förvärvssituation tillkommer även analys av målbolaget samt den nya koncernen. Vilka kostnader är förknippade med förvärvet och vilka synergier ser bolaget framgent? Hur kompletterar verksamheterna varandra och på vilket sätt ska man bäst visa detta för potentiella långivare?

Jarl Securities tillhandahåller finansiell analys och modellering samt produktion av ett professionellt presentationsmaterial. I genomförandefasen assisterar Carlsquare klienten och säkerställer att strukturen och dokumentationen blir ändamålsenlig och så optimal som möjligt. Allt för att den nya koncernen ska få en så bra plattform som möjligt att utgå ifrån.

Carlsquare tillhandahåller även M&A-rådgivning vid förvärv och kan på så vis erbjuda en integrerad helhetslösning. Något som både är smidigt och kostnadseffektivt.