Main menu button
Refinancing

Refinansieringar

Jarl Securities har vid ett flertal tillfällen framgångsrikt agerat rådgivare åt bolag som refinansierat befintlig skuld, både senior och junior lånefinansiering. I vårt erbjudande ingår även en analys av befintlig finansiering och möjligheterna till att optimera denna, även om ett förfall inte nödvändigtvis är nära förestående.

Carlsquare erbjuder en helhetslösning som bland annat inkluderar analys av verksamheten, finansieringsbehov samt analys av befintlig finansiering/dokumentation. Vi genomför en omfattande analys och kopplar alltid denna till rådande marknadsförhållanden. Efter genomförd analys identifierar vi potentiella finansiärer/investerare och utarbetar ett professionellt presentationsmaterial riktat till dessa institutioner.

I genomförandefasen etablerar Carlsquare kontakt och koordinerar med banker och/eller andra eventuella investerare, inhämtar anbud och assisterar vid förhandlingar och slutförandet av finansieringen. Allt i en integrerad, strukturerad och professionell process.

Tillsammans med klientens djupa kunskap om verksamheten och Carlsquare spetskompetens och erfarenhet inom finansiering maximeras chanserna för ett lyckat avslut.

Omstruktureringar

En omstrukturering eller rekonstruktion ställer höga krav på en finansiell rådgivare. Stora värden står ofta på spel och tidspressen är vanligtvis hög. Dessutom är ofta flera parter inblandade i processen. Carlsquare har vid ett flertal tillfällen framgångsrikt agerat rådgivare vid omstruktureringar och rekonstruktioner – både åt låntagare och ledande lånebanker.

Jarl Securities erbjuder en integrerad lösning och tar ett helhetsansvar för processen. I erbjudandet ingår en detaljerad utvärdering/analys av situationen samt tillgängliga alternativ och dess respektive för- och nackdelar. Som för övriga lånefinansieringstjänster ingår även materialproduktion och kontakt, koordinering och förhandling med övriga inblandade parter (t.ex. långivare/låntagare, legala ombud).