Main menu button
Strategic Advisory

Strategisk rådgivning

Vi har själva en bakgrund som entreprenörer genom att starta företag jämte våra styrelseengagemang. Vi erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster för att hjälpa våra kunder att utveckla sin affärsverksamhet och att maximera aktieägarnas värde.

Vårt erbjudande omfattar att sätta upp en agenda för vad som skall uppnås med ägandet av ditt företag, en expansionsstrategi, rådgivning inför en försäljning av ditt företag, överväganden inför offentliga uppköpserbjudanden, strategiskt stöd inför en börsnoteringsprocess samt en genomgång och utvärdering av nuvarande investeringar i form av en portföljgenomgång.