Main menu button
Glass,Facade,Of,Office,Building,With,Amazing,Modern,Architecture,Solution

Momentum

Inom finans används ordet momentum för att beskriva fart/kraft i en kursrörelse eller trend. Momentum kan vara positivt eller negativt med olika styrka och beräknas som skillnaden mellan senast betalda kurs och senast betalda kurs X antal dagar tillbaka. En strategi är att alltid ligga positionerad lång om momentum är positivt och kort när det är negativt. När momentum vänder innebär denna strategi också att positionen skall stuvas om. Genom att studera förändringar i styrkan på momentum kan en investerare få indikationer om när en uppgång eller nedgång är på väg att vända.

Beräknas momentum på en kort period löper investeraren risken för att positionen stuvas om för tidigt och missar därmed att realisera vinst på rörelsen (whipsawed). Beräknas momentum på en för lång period blir resultatet det samma men en signal för att stuva om positionen ges istället för sent. Därtill varierar den ”optimala” tidsperioden över tid med marknadsförhållanden.

För att handskas med problemet beräknar vi momentum på fem olika tidsperioder. Den kortaste tidsperiod ges en vikt om fem femtedelar och den längsta tidsperioden ges en vikt om en femtedel. Produkterna adderas sedan och ger en summa som är lika med momentum. För aktier inkluderas aktieindex i Nordamerika, Europa och Asien. Nedan följer beräkningarna:

 

 

Vi har valt att gradera styrkan på momentum på en skala -5 till +5. Dock justeras förhållandet mellan styrka och skalan efter rådande volatilitet. Med andra ord, under tider med hög volatilitet krävs ett starkare momentum för att bli graderad som t.ex. en 5:a jämför under tider då volatiliteten är låg.

För momentum i obligationer och råvaror görs en liknande beräkning. För obligationer ingår statspapper med en löptid om 10 år i Nordamerika, Europa och Asien. För råvaror inkluderas bland annat olja, koppar, silver och järn.