Main menu button
Stockholm,,Sweden,-,July,11,,2017:,Black,And,White,Details

Teknisk analys

Teknisk analys går ut på att studera handeln och historiska rörelser i t.ex. en aktie för att identifiera signaler eller mönster som kan ge en indikation om vart aktien är på väg (upp, ner eller sidledes). Det traditionella synsättet är att helt särskilja på fundamental och teknisk analys. Vi på Carlsquare ser de båda som komplement till varandra – genom teknisk analys kan man förbättra avkastningen genom att tajma tillfället att ta en position, eller avveckla en position.

Trend

En positiv trend eller en trendkanal är en när t.ex. en aktie över tid går upp med återkommande högre toppar och högre bottnar. En stigande linje kan dras mellan de stigande bottnarna och utgör trendens golv. Grafen nedan är ett exempel på en stigande trend.

Stöd

Stöd och motstånd är två termer som används frekvent i teknisk analys. Ett stöd är en specifik prisnivå, under aktiens senast betalda kurs, där aktien historiskt har ändrat riktning (upp eller ner). Stöd uppkommer ofta som en effekt av en större mängd investerare har identifierat just denna nivå som en attraktiv nivå att kliva på (eller avveckla en kort position). Exempel på stöd finns i graf nedan. I detta fall har aktien studsat på 2 742-nivån vid flertalet tillfällen. Vanligast är att ett stöd bekräftas som ett stöd efter tre studsar.

Motstånd

Motstånd är en prisnivå över senast betalda kurs där aktien historiskt har fallit tillbaka ner från. Ett motstånd är därför motsatsen till stöd och uppkommer ofta som en effekt av att flera investerare identifierat denna nivå som attraktiv att avveckla en position eller att sälja kort. Se graf nedan för exempel på motstånd.

Huvud/skuldra-formation

En huvud/skuldra-formation är en av de mest välkända formationerna och indikerar att en stigande trend kan få en vändning. Formationen är fullbordad då kursen stänger under nackningen markerat med den blåa linjen i bilden nedan. Den potentiella kommande rörelsen är i samma storlek som avståndet mellan toppen på huvudet och nack-linjen.

En inverterad huvud/skuldra-formation är en upp-och-nedvänd version av bilden ovan och är en signal på att en fallande trend kan komma att byta riktning.

Kil-formationer

En neutral kil-formation bildas då aktien går in i en avsmalnande konsolideringsfas. Om aktien stänger utanför kilens övre eller alternativt undre linje har kilen brutits på uppsidan respektive nedsida. Vid utbrott tenderar formationen att följas av en större rörelse, upp eller ner beroende på att vilket håll som formationen bryts på. Storleken på rörelsen kan bli i samma storlek som del där kilen är som bredast, markerat med en orange linje i grafen nedan.

Kilen ovan är en så kallad neutral kil-formation. En kil kan även vara stigande eller fallande. En stigande kil snett lutande uppåt med den avsmalnande delen uppåt och har en benägenhet att bryta på nedsidan. Således är en stigande kil en bearish formation. En fallande kil har tvärt emot en stigande kil en tendens till att bryta på uppsidan och därför en bullish formation.