Main menu button

Baker McKenzie och Carlsquare välkomnar dig till vårt digitala seminarium om incitamentsprogram

Välj rätt incitamentsprogram och värdering

För att kunna rekrytera, motivera och behålla talanger är incitamentsprogram en viktig faktor. Genom att dina medarbetare får möjlighet att ta del av företagets tillväxt och värdeökning skapas en större delaktighet. Under ett seminarium på 60 minuter vägleder vi dig genom de vanligaste modellerna för incitamentprogram. Därefter följer en 30 minuters frågestund.

Vi kommer att gå igenom hur man kan utforma Incitamentsprogram för att motivera såväl kortsiktiga som långsiktiga prestationer i bolaget, där den underliggande värdeutvecklingen ska speglas på ett korrekt sätt. En väsentlig fråga är om incitamentet är ett värdepapper eller ett framtida löfte om värdepapper, dvs när beskattningstidpunkten ska inträda och vilken initial investeringsnivå som passar bäst. Med de nya förslaget om utvidgade möjligheter att tillämpa de särskilda reglerna om personaloptioner kan det komma att öppnas nya möjligheter för skatteeffektiva personaloptioner till såväl anställda som styrelse.

Optionsprogram som är ett av de mest vanligt förekommande programmen är förenat med en stor potential, men även risken att förefalla värdelösa. Vi fördjupar oss i hur optioner värderas och vad man bör tänka på för att programmet ska få avsedd effekt och inte bli till en besvikelse.

Carlsquare har en upparbetad erfarenhet att värdera många olika bolag i flertalet sektorer. Med tidigare erfarenhet från ett ledande nordiskt handlarbord har Carlsquare också en unik kompetens kring prissättning av derivat, som teckningsoptioner.

18 mars 2021