Main menu button

Välj rätt incitamentsprogram och värdering

Det finns flera val att göra – typ av incitamentsprogram, prestationsvillkor, inlåsning, omfattning med flera faktorer ska övervägas. Bolagets förutsättningar och syften med programmet påverkar i hög grad vilken typ av program som är lämpligt för bolaget.

Carlsquare och advokatfirman Westermark Anjou håller tillsammans ett seminarium i dessa frågor. Vi kommer även att gå igenom värderingar av bolag. Även om aktien är noterad så är värderingen av bolaget viktig när man ska välja program för att inte programmet ska riskera bli en besvikelse för personalen istället för den inspiration som varit avsikten.

Under kvällen kommer det bjudas på dryck och tilltugg.

Anmäl dig här

16 oktober 2019