Main menu button

Första intrycket ALM, kv4 2022: Nedskrivningar drar ned resultatet

23 feb 2023

Analys ALM Equity

I dag offentliggjorde ALM Equity sin delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår senaste prognos.

  • Intäkter från Fastighetsutvecklings- och entreprenadverksamheterna kom in under förväntan, 1 176 MSEK mot våra prognoser om 1 751 MSEK, där vi räknar med att majoriteten av projekten ämnats att levereras mot Svenska Nyttobostäder.
  • Trots ett fortsatt besvärligt marknadsläge för insatsvaror har de rapporterade bostadsutvecklarna lyckats bevara bruttomarginalerna på någorlunda nivåer. Bruttomarginalen för Fastighetsutvecklings-och entreprenadverksamheterna kom in bara strax under våra förväntningar och landade på 13,5% mot vår på 15%.
  • Rörelseresultatet har påverkats kraftigt till följd av att ALM Equity fortsatt att göra nedskrivningar på sitt innehav i Svenska Nyttobostäder samt Klöverns nedskrivningar har inneburit en negativ resultateffekt för ALM Equity-koncernen. Nedskrivningen i Svenska Nyttobostäder motsvarade 811 MSEK och en nedskrivning av Klövern innebär en negativ resultateffekt om 685 MSEK för koncernen. Rörelseresultatet landade på minus 1 422 MSEK mot våra estimat om 244 MSEK.
  • De finansiella kostnaderna för perioden landade i nivå med föregående år och resultatet efter finansnetto blev minus 1 481 MSEK mot vårt estimat om 206 MSEK.
  • Rapporterat resultat per aktie uppgick till minus 134,76 SEK per aktie jämfört med vår prognos om 13,69 SEK per aktie.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på ALM Equity inom kort.

 

Första intrycket ALM, kv4 2022: Nedskrivningar drar ned resultatet