Main menu button

Grundanalys Ecoclime: Mycket stor potential med energilösningar

21 aug 2020

Läs hela grundanalysen här:

Grundanalys Ecoclime 2020-08-21


Ecoclime växer snabbt med ökad lönsamhet via nyförvärvade bolag och en ökad andel produkt-försäljning där Evertherms energilösningar bedöms ha störst potential. Vi får en riktkurs om 13,5 kronor per aktie i vårt sammanvägda Bas-scenario, där vi har antagit att bolagets förvärvsdrivna tillväxt fortsätter.

Säljer energi- och klimatprodukter

Ecoclime säljer och integrerar produkter i fastigheter för energiåtervinning samt komfortkyla- och inomhusklimat främst till fastighetsägare och kommuner. Försäljning sker via egna kanaler samt genom förvärv som Flexibel Luftbehandling och H-Gruppen Totalinstallatör som är ventilations- och rörbolag som jobbar med installationer i Stockholmsregionen samt SDC Automation som integrerar och installerar fastighetsautomation med en egen plattform. Bolaget har till dags dato i huvudsak levererat enligt de scenarier som kommunicerats med marknaden tidigare.

Inom segmentet cirkulära energisystem är drivkrafterna stora för fastighetsägare att sänka sina uppvärmningskostnader. Det gäller främst för bostadshus där driftnetto och därmed värdet på fastigheterna kan öka markant genom att implementera energisparsystem. Ecoclime ska inleda en exportsatsning för sina produkter inom cirkulära energisystem mot främst Tyskland men även Kina. Enbart i Sverige riktar sig Ecoclime mot klimat- och värmeförbrukningssegment som är värda flera hundra miljarder kronor per år.

I Ecoclime-koncernen ingår SDC Automation som säljer produkter och tjänster för styrning av fastighetsdata, så kallad fastighetsautomation. Bolaget   firade stora framgångar med försäljning mot dataserverhallar under 2019, då bolaget ökade sina intäkter med 91 procent till 42 miljoner kronor.

Expanderar genom förvärv

Ecoclime inledde år 2018 en strategi för en förvärvsdriven tillväxt. Tillväxtscenariot är att nå 500 miljoner kronor i rullande årsomsättning i slutet av 2021. Bolagsköpen sker till låga vinstmultiplar om 5-6x och ger ett positiv vinstbidrag efter räntekostnader. Bolagen kan sälja Ecoclime-produkter med högre rörelsemarginaler än de installationstjänster som erbjuds idag. Sedan 2 januari 2020 ingår H-Gruppen i koncernen vilket adderar en omsättning på 70 miljoner kronor per år. Fortsatta förvärv från Ecoclimes sida, dock inte ända upp till bolagets scenario ingår i våra prognoser.

Grundanalys Ecoclime: Mycket stor potential med energilösningar