Main menu button

Grundanalys Spotlight Group: Fristående verksamheter ger stabilitet och tillväxt

3 sep 2020

Läs hela analysen här:
Grundanalys Spotlight Group 2020-09-03


Spotlight Group (SPGR, bolaget, gruppen eller koncernen) är en stark aktör på en marknad för handelsplattformar med höga inträdesbarriärer. Gruppen har stärkt sin position via fristående verksamheter som tillhandahåller kompletterande och börsnära rådgivningstjänster. Det ger goda möjligheter till korsförsäljning liksom samordningsfördelar som gynnar både gruppen och kunderna. Trots ett skakigt första halvår 2020 har SPGR växt. Vi tror på fortsatt god tillväxt under de kommande åren till en stigande marginal. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 37,7 kronor.

Värdeskapande helhetserbjudande

Via verksamhetsgrenen Spotlight Stock Market tillhandahåller gruppen en handelsplattform anpassad för tillväxtbolag – det som ett alternativ till Stockholmsbörsen. Antalet listade företag på Spotlight Stock Market har kontinuerligt växt till 178 vid utgången av 2019. Spotlight Stock Market är en utmanare till Nasdaq First North Growth Market. Efter lanseringen av listan Spotlight Next är Spotlight Stock Market en än farligare utmanare.

Till skillnad från konkurrensen erbjuder SPGR via fristående och tydligt separerade verksamhetsgrenar kompletterande och börsnära tjänster: Finansiell rådgivning under Sedermera och juridisk rådgivning under dotterbolaget MCL. Efter sjösättningen av Nordic Issuing som erbjuder emissionstjänster kan gruppen tillhandahålla ett nära heltäckande erbjudande för företag att växa i en publik listad miljö. Det möjliggör försäljnings- och utvecklingssynergier samtidigt som kundnyttan ökar med effektiva processer.

Starkt H1 2020 och goda förutsättningar för vidare tillväxt

Under årets första sex månader har handelsintäkterna för Spotlight Stock Market växt kraftigt. Det tillsammans med ett bra första kvartal för Sedermera har bidragit till god tillväxt för gruppen under H1 2020. Det påvisar att gruppen klarar sig väl även under skakiga marknadsförhållanden. Över tid förväntas antalet listade företag på Spotlight Stock Market öka, vilket också medför ökade värdefulla återkommande intäkter. MCL adderades först under 2018 och förväntas växa snabbt under de kommande åren. Sedermera har bra momentum och förväntas växa med fler och större transaktioner.

Uppsida i marginaler och värdering

Vi tror att det finns uppsida i marginalerna allteftersom MCL växer in i sin kostym och Sedermera tar på sig uppdrag med större transaktionsvärden. Under den prognostiserade perioden, 2020-2024, modellerar vi med en CAGR för gruppens nettoomsättning om cirka 8,0 procent. I samma basscenario stiger rörelsemarginalen successivt till 15,3 procent. Givet detta beräknas ett motiverat värde per aktie till 37,7 kronor för de kommande 12 månaderna.

Grundanalys Spotlight Group: Fristående verksamheter ger stabilitet och tillväxt