Main menu button

Mrkt Buzz H&D Wireless: Nyemission av väntad storlek med bra timing

1 sep 2020

Läs hela kommentaren här: HD Wireless Market Buzz 1 Sept 2020

H&D Wireless annonserar en till 70 procent garanterad företrädesemission riktad till de befintliga aktieägarna som totalt innebär att bolaget tar in 18 miljoner kronor jämfört med av oss förväntade 15 miljoner kronor. Emissionen sker till nivån 0,60 kronor per nyemitterad aktie (vilket är lägre än vårt tidigare antagande), men för varje ny aktie tillkommer en teckningsoption med 13 månaders löptid.

Vår motiverade aktiekurs för H&D Wireless blir givet de annonserade emissionsvillkoren 0,97 kronor per aktie (tidigare 1,30 kronor per aktie). Vi anser att emissions-tillfället är väl valt, då bolaget behöver pengarna och bolagets marknad tar fart.

Mrkt Buzz H&D Wireless: Nyemission av väntad storlek med bra timing