Main menu button
 

Om oss

Vi är kontaktperson och partner för entreprenörer som vill ta ett viktigt steg i sin företagsutveckling.

 

Vi förstår de utmaningar som snabbväxande företag möter – därför att vi själva är ett sådant. Vi förstår dynamiken och omvandlingen inom innovativa branscher. Som en aktiv marknadsaktör är vi med och formar denna process.

Vi vänder oss till ägarledda medelstora och marknadsledande företag samt snabbväxande startup-bolag med banbrytande teknik och affärsmodeller. Men även till riskkapitalinvesterare, privata förmögenhetsrådgivare/kapitalförvaltare och koncerner som vill underlätta entreprenörers tillväxt och öka värdet i dessa företag.

Vi identifierar tre faktorer – rätt timing, rätt partner och rätt struktur på affären – som förutsättningar för en lyckad transaktion. Vi agerar rådgivare inte bara i samband med en transaktion, utan också innan dess, ibland flera år både före och efter en sådan transaktion. Med vår kompetens inom fusioner & förvärv, tillväxtkapital samt börsintroduktioner och kapitalanskaffningar kan vi dra nytta av hela utbudet av relevanta alternativ.

Med mer än 20 års affärspraxis har vi utvecklat de bästa kompetenserna, verktygen och teknikerna för att göra processen så effektiv, framgångsrik och säker som möjligt. Men en kritisk framgångsfaktor är den mänskliga faktorn. Här ​​sammanför vi entreprenörer med de intressanta och kreativa idéerna med sin optimala partner genom att utnyttja våra kontaktytor, använda rätt argument jämte en relevant del av vår empati.