Main menu button

B2B e-handelsföretag förvärvat av konkurrent

I december 2017 signerades avtal om förvärv av 100% av aktierna i ett nordiskt bolag som säljer produkter online till primärt företagskunder. Tillträde kommer ske under kv1 2018.

Carlsquare agerade exklusiv finansiell rådgivare till säljaren.

Klient: Undisclosed
Industri: E-commerce
Assignment: Sell-side M&A
Typ av köpare: Industrial