Main menu button

Betalo Säkrar Finansiering

I februari 2015 säkerställde Betalo tillväxtfinansiering via ett antal privata investerare.

Betalo är ett finans-teknologiskt företag som startades 2012 och erbjuder sina kunder att betala samtliga sina räkningar via kreditkort. Betalos lösningar finns tillgängliga på alla mobila plattformar- Web/mobil/surfplatta/IOS och Android-applikationer.

 

Carlsquare agerade finansiell rådgivare till företaget.

Klient: Betalo
Industri: Financials
Assignment: Growth Equity
Typ av köpare: Investors
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner