Main menu button

Blibros tar upp senior kreditfacilitet

Investeringsbolaget Blibros Capital Partners (“Blibros”) genomförde en kapitalanskaffning i form av senior kreditfacilitet. Bolaget investerar i tre tillgångsslag: riskkapitalinvesteringar, onoterade innehav samt fastighetsinvesteringar. De onoterade innehaven omfattar bolagen LynxEye, Storyfire och Lincube. Magnus Böcker, tidigare VD för Nasdaq OMX och Singaporebörsen, är en av Blibros grundare. Jonas Lindström, med bakgrund från ORC Group och Sungard Front Arena, är VD för bolaget.

 

Carlsquare agerade rådgivare till Blibros.

Klient: Blibros Capital Partners
Industri: Financials
Assignment: Debt Advisory
Typ av köpare: -
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner