Main menu button

Boform Säkrar Finansiering

Boform Fastighetsutveckling är ett snabbväxande och mycket lönsamt fastighetsutvecklingsbolag i Stockholmsregionen. Bolaget förvärvar tomter, utvecklar, marknadsför och säljer privatbostäder med hög standard belägna i Stockholm eller närliggande förorter.

I september 2016 stängde bolaget framgångsrikt en emission av preferensaktier riktade till ett begränsat antal investerare.

 

Carlsquare var bolagets finansiella rådgivare i samband med kapitalanskaffningen.

Klient: Boform Fastighetsutveckling
Industri: Financials
Assignment: Growth Equity
Typ av köpare: Investors