Main menu button

Byggmästare Anders J Ahlström Förvärvar Hyresfastighet i Botkyrka

Byggmästare Anders J Ahlström förvärvade 1 300 hyreslägenheter i Alby, Botkyrka kommun, av det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Den slutliga förvärvsfinansieringen utgjordes av en kombination av banklån och en obligation.

 

Carlsquare agerade skuldrådgivare till köparen.

Klient: Byggmästare Anders J Ahlström
Industri: Finance
Assignment: Debt Advisory
Typ av köpare: Industrial
sv
Botkyrkabyggen
sv
Byggmästare Anders J Ahlström
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner