Main menu button

Cicero Fonder förvärvar Aktieinvest Fonder

Det svenska fondbolaget Cicero Fonder köper fondbolaget Aktieinvest Fonder (“Aktieinvest”, “Bolaget”) av Sveriges Aktiesparares Riksförbund (”Aktiespararna”). Aktieinvest förvaltar för tillfället två aktiefonder: Aktiespararna Topp Sverige (lanserades 1999 och som följer OMXS30) och Aktieinvest Direktavkastning (lanserades 2016 och följer indexet SIXDIV15SWGI). Bolaget har ett förvaltat kapital uppgående till knappt tre miljarder kronor och tre anställda. I samband med transaktionen inleder Aktiespararna och Cicero Fonder ett strategiskt samarbete som bland annat kommer att ge Aktiespararnas medlemmar lägre fondavgifter.

“Genom försäljningen av fondbolaget och det samarbete vi inleder med Cicero kommer våra medlemmar bland annat att få lägre fondavgifter på Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige. Därmed ger samarbetet ökad nytta av medlemskapet i Aktiespararna”

 

-Joacim Olsson, VD Aktiespararna

Carlsquare agerade exklusiv finansiell rådgivare åt Aktiespararna. Affären är villkorad av godkännande från Finansinspektionen. Transaktionen förväntas slutföras under slutet av året.