Main menu button

Fortum Förvärvar Turebergs Recycling

Den 21 december 2016 tecknade publikt noterade Fortum Oyj (FUM1V:Helsinki) ett avtal att förvärva samtliga aktier i Turebergs Recycling från Turebergs Group som ett led i sin satsning inom cirkulär ekonomi.

Turebergs Recycling erhåller förbränningsrester från avfallsanläggningar, behandlar och använder återvunnet material som infrastrukturbyggande material. En viktig del av verksamheten är även separering av metaller för vidareförsäljning och återanvändning. Bolaget kommer att integreras som en del av Fortums division City Solutions, som genom förvärvet av Ekokem i augusti 2016, har stark kompetens och befintlig verksamhet inom behandling av askor från förbränningsanläggningar.

 

Carlsquare var exklusiv finansiell rådgivare till säljaren.

Klient: Turebergs Recycling
Industri: Materials
Assignment: Sell-side M&A
Typ av köpare: Publicly listed
sv
Turebergs Group
fi
Fortum Oyj
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner