Main menu button

Ineko Förvärvar Brand Factory

Den 12 februari 2016 signerade Accent Equity’s portföljbolag Ineko ett avtal att förvärva aktierna i Brand Factory som är en ledande visuell kommunikationsexpert med en årsomsättning överstigande 800 mkr.

Ineko och Brand Factory kommer att tillsammans bilda den starkaste aktören i Norden inom grafisk och visuell kommunikation med en omsättning uppgående till 1,3 mdr årligen.

 

Carlsquare var finansiell rådgivare till säljaren.

Klient: Brand Factory
Industri: Industrials
Assignment: Sell-side M&A
Typ av köpare: Industrial
sv
Scope Capital
sv
Accent Equity
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner