Main menu button

Nordic Morning Förvärvar Countquest

Den 29 februari 2016 förvärvade Nordic Morning Oy, Nordens ledande kommunikationskoncern, CountQuest Interactive AB som är ett analysföretag specialiserat på datahantering och webbanalys med en marknadsledande position inom området Adobe Analytics.

Förvärvet av Countquest är tänkt att stärka Nordic Morning-bolagens förmåga att leverera inom området ”big data” som handlar om att kunna samla in, bearbeta och analysera stora datamängder som går att använda i exempelvis marknadsföring och affärsutveckling.

 

Carlsquare var exklusiv rådgivare till säljaren.

sv
CountQuest Interactive AB
fi
Nordic Morning Oy
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner