Main menu button

Norgine ger Lån till Medical Vision

Medical Vision genomförde kapitalanskaffning i form av venture debt från Norgine. Medical Vision tillverkar medicintekniska produkter som används vid endoskopiska operationer.

 

Carlsquare agerade skuldrådgivare till låntagaren.

Klient: Medical Vision
Industri: Health Care
Assignment: Debt advisory
Typ av köpare: Industrial
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner