Main menu button

Rehact Förvärvar Fastator

I maj 2015 genomförde First-North listade Rehact AB ett omvänt förvärv av AB Fastator. Rehact fick genom förvärvet av Fastator tillgång till en fastighetsportfölj med en blandning av kommersiella fastigheter och förvaltningsfastigheter. Rehacts verksamhet ändras i samband med transaktionen från utveckling av energisystem till fastighetsförvaltning. Rehact bytte även namn till AB Fastator (publ) efter transaktionen.

 

Carlsquare var finansiell rådgivare till köparen.

sv
sv
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner