Main menu button

Svea Ekonomi Förvärvar Exchange Finance

2014 sålde Exchange Finance Europe sin kontorsrörelse och giroservice till Svea Ekonomi AB genom en Inkråmsförsäljning.

Exchange Finans Europe AB erbjuder valutaväxling, kontanthantering och girobetalningar via 25 kontor och över 500 ombud.

 

Carlsquare agerade rådgivare till säljaren.

Klient:
Industri:
Assignment:
Typ av köpare:
sv
Exchange Finance Europe
sv
Svea Ekonomi
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner