Main menu button

Westra Security förvärvar datacenter och övervakning från Bonnierkoncernen

Nybildade Westra Security har träffat en överenskommelse med Bonsoc om att förvärva och överta driften av Bonsocs två redundanta datacenter och en övervakningscentral i Arvika. Bonsoc är ett bolag inom Bonnierkoncernen och har ansvaret att driva försäljning och utveckling av datatjänster inom koncernen. Westra Security är ett nystartat bolag under ledning av Lars-Olov Viltestam och Turebergs Invest.

”Vi är mycket nöjda med att få till denna affär. Verksamhet i Arvika har byggts upp under flera år och nu när vi fått till denna affär så kan vi trygga arbetstillfällena på orten samtidigt som vi kan överlämna den pågående driften i trygga händer”,

 

säger Mats Göthlin, VD för Bonsoc

Hittills har centret endast ansvarat för interna behov inom Bonnierkoncernen, men kommer nu att marknadsföra tjänster till andra kunder i Sverige. Datacentret i Arvika har byggts med redundans både vad gäller kommunikation och lagring samt med övervakning av data. Centret är även certifierat för annan typ av övervakning, vilket är ett område som Westra Security kommer att vidareutveckla med nya typer av tjänster inom säkerhetsområdet.

”Jag har jobbat med säkerhet och övervakning i mer än 20 år och det känns både utmanande och spännande att kunna fortsätta med den här verksamheten och utveckla den ytterligare. Vi kan hjälpa även andra bolag att nå samma nivå vad gäller kvalitet och skydd för datalagring och driftövervakning,”

 

säger Lars-Olov Viltestam, VD för Westra Security i en kommentar.

Expansionsmöjligheterna för Westra Security är stora. Detta gäller både inom SOC (driftövervakning) men även inom annan typ av säkerhet som är ett hett tillväxtområde i Sverige.

”Vi ser till exempel stora möjligheter att använda övervakning för att minska stölderna inom åkerinäringen. Stölder av diesel är idag helt organiserat och vi ser här möjligheter att erbjuda marknaden nya produkter för att minska denna kriminalitet”,

 

säger Daniel Bergholtz, grundare och ägare till Turebergs Invest. Bolaget är ett investeringsbolag inom Turebergs Åkeri-koncernen, det ledande transportbolaget i Mälardalen.

Transaktionen genomfördes med M&A-rådgivaren Carlsquare som finansiell rådgivare till Westra Security.

”Det är roligt att vara med och skapa ett nytt säkerhetsbolag i Sverige. Efterfrågan är enorm på intelligenta, enkla lösningar för skydd och säkerhet vilket driver en helt ny tillväxt”, säger Anders Elgemyr, Managing Partner på Carlsquare.

Klient: Westra Security Group AB
Industri: Business Services
Assignment: Buyside
sv
Bonsoc
sv
Westra Security Group
Anders Elgemyr
Anders Elgemyr LinkedIn
Managing Partner