Main menu button

Uppföljning H&D Wireless: Extraordinär transaktion gav vinst i kv2/2020

24 aug 2020

Läs hela uppföljningen här: Uppföljning_HD Wireless_Q2_2020_24 Aug 2020


H&D Wireless levererade litet bättre intäkter och framförallt resultat under kv2/2020 än våra prognoser. Men det är fortfarande en bit kvar till break-even i verksamheten, då en extraordinär post på 6,9 miljoner kronor lyfte till vinst i kv2/2020.

 Ett kvartal med extraordinära intäkter

H&D Wireless redovisade en vinst på 2.,8 miljoner kronor efter skatt. Men resultatet lyfts av övriga rörelseintäkter på 3,3 miljoner kronor samt ett positivt resultat för andelar i koncernföretag om 6,9 miljoner kronor. Detta är kopplat till konkursen av MVV Holding som reducerade koncernens räntebärande nettoskuld med 10 miljoner kronor. En viktig del är också H&D Wireless förvärv av MVV IT AB och MVV Industry Labs från konkursboet. Med detta sagt var H&D Wireless intäkter på 5 miljoner kronor i kv2/2020 ungefär 1 miljon kronor bättre än vår prognos. Men bolagets Intäkts/kostnad-kvot ligger fortfarande inte på mer än 0,4x. Intäkterna behöver alltså öka ganska snabbt.

Genombrott ger en stor potential

H&D Wireless har kommit långt med piloter och konceptvalideringar hos ett flertal stora svenska industriföretag, där Scania varit mest synliga. Men nu har Volvo Personvagnar tecknat ett 6 månaders av GEPS for industri-Fleet Management. Ett genombrott kan ske under 2021, givet att främst den svenska fordonsindustrin återstartar sina fabriker. Ett genombrott kan medföra en fullskalig implementation som motsvarar tiotusentals enheter med ett ordervärde mellan 10-50+ miljoner kronor över en avtalstid på 2-5 år.

Värdering av aktien

I vår DCF-värdering kommer vi fram till ett motiverat värde om 1,30 kronor per aktie i Bas-scenariot. Detta värde varierar från 0,48 kronor i ett Bear-scenario till 2,99 kronor i ett Bull-scenario. Aktien värderas idag alltså i nivå med vårt Bas-scenario DCF-värde efter antagna kommande nyemissioner som bedöms ge en viss utspädning.

Uppföljning H&D Wireless: Extraordinär transaktion gav vinst i kv2/2020